โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

หัวข้อเรื่อง : รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา(สอบตรง) “มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

รหัสเว็บบอร์ด : : 55


matinee

วันที่  :: 19 ธ.ค. 2555, 09:42   IP :: (203.158.120.4)

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา(สอบตรง) “มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

จบแล้วอยากเป็นอะไร คุณเลือกได้เอง เลือกที่ที่พร้อม ให้คุณก้าวไปสู่ฝัน ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rmutt.ac.th/admission/index.html
ล๊อกอินเข้าระบบ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('webboard','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');