โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นายรุ่งระวี สกุลนามรัตน์
ผู้เข้าชม 188
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7488088
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :