โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรี บุญโสม
ผู้เข้าชม 227
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ป.โท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ : http://www.psmw.ac.th/blog/id-1002131.htm
อีเมล์ :
อื่น ๆ :