โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา โพธิวัฒน์
ผู้เข้าชม 663
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4793082
เว็บไซต์ : http://www.psmw.ac.th/blog/id-1000272.htm
อีเมล์ : thi_030704@hotmail.com
อื่น ๆ :