โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นายสุจินต์ สมหมาย
ผู้เข้าชม 866
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7806249
เว็บไซต์ : http://www.psmw.ac.th/blog/id-1000106.htm
อีเมล์ : kru_tun@hotmail.com
อื่น ๆ :