โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางสาวประไพศรี พุฒพวง
ผู้เข้าชม 918
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2652544
เว็บไซต์ : http://www.psmw.ac.th/blog/id-1000099.htm
อีเมล์ : prapai.eed@gmail.com
อื่น ๆ :