โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
ผู้เข้าชม 974
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2495943
เว็บไซต์ : http://www.psmw.ac.th/blog/id-1000096.htm
อีเมล์ : tiyarat2010@hotmail.com
อื่น ๆ :