โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ


นางพิชญา โพธิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
update tbsetting set setting_view_today='62' where school_id ='33100548'