โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางสาวจาระไน ศรีสุธรรม
ครู
update tbsetting set setting_view_today='17' where school_id ='33100548'