โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบังอร แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการ

นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
ครู ชำนาญการ
update tbsetting set setting_view_today='53' where school_id ='33100548'