โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวประไพศรี พุฒพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
update tbsetting set setting_view_today='29' where school_id ='33100548'