โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี บุญโสม
ครู ชำนาญการ

นางสาวประไพศรี พุฒพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ