โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

หัวหน้าฝ่าย


คุณครูพัชรินทร์ สดมพฤกษ์

นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ