โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ผลงานนักเรียน :

 
ชื่อผลงาน: MV เพลง
อ่าน/ครั้ง 590
ชื่อนักเรียน: กลุ่ม Cover Mv By.
วันที่โพส: 29 พ.ค. 2558, 06:11
ชื่อผลงาน: ภาพยนต์สั้น
อ่าน/ครั้ง 1,194
ชื่อนักเรียน: ม.5
วันที่โพส: 28 พ.ย. 2554, 14:47
ชื่อผลงาน: MVเฮาบ่สมกัน
อ่าน/ครั้ง 1,212
ชื่อนักเรียน: ม.5/1
วันที่โพส: 14 พ.ย. 2554, 11:09