โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ผลงานนักเรียน :

 
ชื่อผลงาน: MV เพลง
อ่าน/ครั้ง 306
ชื่อนักเรียน: กลุ่ม Cover Mv By.
วันที่โพส: 29 พ.ค. 2558, 06:11
ชื่อผลงาน: ภาพยนต์สั้น
อ่าน/ครั้ง 884
ชื่อนักเรียน: ม.5
วันที่โพส: 28 พ.ย. 2554, 14:47
ชื่อผลงาน: MVเฮาบ่สมกัน
อ่าน/ครั้ง 894
ชื่อนักเรียน: ม.5/1
วันที่โพส: 14 พ.ย. 2554, 11:09

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('student_result','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');