โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ข้อมูลอาคารสถานที่

ผู้เข้าชม 2,839

ข้อมูลอาคารสถานที่
ปัจจุบันโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  51 ไร่  10 ตารางวา

ที่ รายการ จำนวน งบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
1 อาคารชั่วคราว 5 ห้อง 712,000 2540
2 อาคารกึ่งถาวร 6 ห้อง 1,080,000 2546
3 อาคาร  216 ปรับปรุง46 16 ห้อง 8,995,948 2546
4 โรงอาหารแบบประหยัด กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 500,000 2545
5 บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง 502,700 2546
6 บ้านพักครู 1  203/27 1 หลัง 405,410 2546
7 บ้านพักครู 2  203/27 1 หลัง 405,410 2546
8 บ้านพักภารโรง 1 หลัง 184,540 2546
9 ส้วมนอกอาคาร 1 หลัง 210,000 2543
10 ส้วมนอกอาคาร 1 หลัง 181,120 2546
11 ประดิษฐานพระพุทธรูป กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร 22,500 2543
12 บ่อน้ำ 1 บ่อ 1,000 2545
13 สนามบาสเก็ตบอล กว้าง 18 เมตร ยาว 31 เมตร 180,455 2546
14 รั้วคอนกรีต 200 เมตร 180,000 2546
15 ถนน ยาว 220 เมตร 450,000 2542
16 ถนน ยาว 190 เมตร 297,350 2546
17 สนามวอลเล่ย์บอล     2555