โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 3,237

อัตลักษณ์ของนักเรียน
อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สถานศึกษาพอเพียง