โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 2,611

อัตลักษณ์ของนักเรียน
อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สถานศึกษาพอเพียง

 
update tbsetting set setting_view_today='2558' where school_id ='33100548'