โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ สพฐ.ได้มีประกาศให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 นั้น โรงเรียนประสานมิตรวิทยาจึงได้จัดทำแบบสมัคร Online ให้นักเรียนได้กรอกข้อมูลการสมัครและแจ้งขนาดเสื้อ/กางเกง ไว้เบื้องต้น เพื่อสั่งซื้อให้ทันในช่วงเปิดภาคเรียน จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่มีความสนใจได้กรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนประสานมิตรวิทยาด้านล่างนี้ค่ะ
https://forms.gle/6ANd4udQ7ZA1ycnG7