โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

รับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนประสานมิตรวิทยาเปิดรับบริจาค น้ำดื่ม มาม่า ปลากระป๋อง ผ้าอนามัย ถุงดำ และของใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กันยายน 2562 บริจาคได้ที่ห้องแนะแนว หรือห้องสมุดค่ะ ---ขอบคุณน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน---
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('news','weblogs','ec2-34-231-21-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','33100548');