โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

รับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนประสานมิตรวิทยาเปิดรับบริจาค น้ำดื่ม มาม่า ปลากระป๋อง ผ้าอนามัย ถุงดำ และของใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กันยายน 2562 บริจาคได้ที่ห้องแนะแนว หรือห้องสมุดค่ะ ---ขอบคุณน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน---