โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้จัดตักบาตรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน ขึ้น โดยมีนายทองชุ่น สุรวิทย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยชาวบ้าน คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
update tbsetting set setting_view_today='22' where school_id ='33100548'