โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โรงเรียนประสานมิตรวิทยาจึงรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านลิ้ง https://forms.gle/Dmhx9omaqTcVzjKj6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนักเรียนไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน และให้มารายงานตัวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พร้อมนำส่งหลักฐานการสมัคร หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่งานรับนักเรียน (089 - 9823562)