โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 38 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
18 ก.ย. 2562, 15:13 รับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 11
20 ก.พ. 2562, 05:19 ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 55
25 ม.ค. 2562, 01:16 กิจกรรมทำบุญตักบาตร 52
17 พ.ค. 2561, 23:41 ตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน 139
23 ส.ค. 2560, 05:30 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 160
27 พ.ย. 2557, 07:58 ลงนามถวายพระพร 278
24 พ.ย. 2557, 02:23 ลงนามถวายคำสัตย์ปฏิญาณ 276
16 ต.ค. 2557, 11:22 เผยแพร่ผลงานทางวิชาหาร 263
15 ต.ค. 2557, 04:23 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค 322
25 ส.ค. 2557, 05:07 รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28 270
27 มิ.ย. 2557, 03:21 เดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 291
8 พ.ค. 2557, 02:33 เชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลในวันครบรอบ 17 ปี 278
6 ม.ค. 2557, 14:54 GPA 412
8 พ.ย. 2556, 11:39 แบบรายงานตัว 1148
13 ส.ค. 2557, 03:08 รับสมัครแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตระหว่างวันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2557 ที่เว็บไซต์ 855
23 ก.ค. 2556, 16:43 ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนปี 2556 421
4 ก.ค. 2556, 14:59 เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 453
12 มี.ค. 2556, 22:28 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2556 (ช่วงการประเมินระยะที่ 3) 522
18 ธ.ค. 2555, 17:34 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 732
10 ธ.ค. 2555, 17:45 ดูผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา 815
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('news','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');