โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 49 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
4 ก.ค. 2564, 10:04 ประกาศปิดเรียน 24
23 เม.ย. 2564, 15:41 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564 48
1 เม.ย. 2564, 13:25 เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา2 ด้วยตารางพันเนตต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 57
1 เม.ย. 2564, 13:19 เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจ าลอง DNA โดยใช้ ชุดกิจกรรมการสร้างโมเดลภาพจ าลอง รายวิชาชีววิทยา2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ประสานมิตรวิทยา 56
22 มี.ค. 2564, 10:57 เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 123
11 มี.ค. 2564, 10:31 ขอเชิญร่วมโหวตเชียร์ ให้กำลังใจ ลูกหลานชาวศรีสะเกษ ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 56
3 ก.ย. 2563, 15:41 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 184
31 ก.ค. 2563, 10:31 ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 314
19 เม.ย. 2563, 16:02 ประกาศผลการเรียน 2/2562 249
25 มี.ค. 2563, 15:56 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ 254
20 ก.พ. 2563, 15:10 เว็บการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 230
20 ก.พ. 2563, 13:40 ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 163
18 ก.ย. 2562, 15:13 รับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 262
25 ม.ค. 2562, 01:16 กิจกรรมทำบุญตักบาตร 253
17 พ.ค. 2561, 23:41 ตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน 420
23 ส.ค. 2560, 05:30 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 362
27 พ.ย. 2557, 07:58 ลงนามถวายพระพร 491
24 พ.ย. 2557, 02:23 ลงนามถวายคำสัตย์ปฏิญาณ 537
16 ต.ค. 2557, 11:22 เผยแพร่ผลงานทางวิชาหาร 518
15 ต.ค. 2557, 04:23 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค 582