โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 70 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
21 ธ.ค. 2555, 09:17 ข้อสอบ O-Net ม.3 21.09 KB 740
29 พ.ย. 2555, 12:02 การเรียนภาษาอังกฤษ 4.15 MB 2767
1 ต.ค. 2555, 16:24 ประกาศผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ 92.15 KB 367
15 เม.ย. 2555, 22:25 ใบสมัครครูชาวต่างชาติ 2.27 MB 328
5 เม.ย. 2555, 06:55 เกียรติบัตร ร.ร.พระราชทาน 5.66 MB 323
5 เม.ย. 2555, 06:50 เกียรติบัตรห้องสมุด n/a 466
23 พ.ย. 2554, 10:24 เว็บไซต์ สำเร็จรูป 1.86 MB 349
8 พ.ย. 2554, 16:38 ทดสอบ การ upload PPT 26.5 KB 320
8 พ.ย. 2554, 16:27 ข้อมูลนักเรียน 2554 436.31 KB 342
20 ต.ค. 2554, 09:36 โปรแกรม 642.72 KB 558