โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 70 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
29 มิ.ย. 3101, 00:00 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 16 ปีชาย การแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ 128.24 KB 187
11 เม.ย. 2558, 00:00 ประกาศกรรมการสอบ 184.03 KB 141
11 มิ.ย. 2558, 00:00 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 167.67 KB 157
5 มิ.ย. 2558, 00:00 ประกาศโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 56.99 KB 157
16 ต.ค. 2557, 11:20 เผยแพร่ผลงานวิชาการ 843.26 KB 299
14 ก.ย. 2557, 05:52 สรุปโครงการวิจัย 209.5 KB 207
14 ก.ย. 2557, 05:09 กรอบบริหารวิชาการ 12 ด้าน 1.16 MB 326
14 ก.ย. 2557, 05:04 แนวปฏิบัติงานวิชาการ 268 KB 404
16 ม.ค. 2557, 16:00 เอกสาร 64.59 KB 181
22 พ.ย. 2556, 15:30 ปกแฟ้มประเมิน สมส.รอบ3 2.65 MB 246
24 ก.ย. 2556, 13:36 ปกเอกสาร 153.73 KB 355
30 ส.ค. 2556, 10:32 คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด นิเทศ 1( 2556) 6.67 MB 280
16 ส.ค. 2556, 10:05 โปรแกรมjoomla 6.27 MB 247
23 ก.ค. 2556, 16:42 ข้อมูลสารสนเทศ2556 2.23 MB 745
4 ก.ค. 2556, 14:48 เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 2.04 MB 234
14 มิ.ย. 2556, 14:52 คุ๋มือ joomla 2.03 MB 2901
7 พ.ค. 2556, 10:31 ดาวน์โหลดฏีกาผ้าป่า 202.5 KB 431
12 มี.ค. 2556, 22:23 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา 2.67 MB 249
21 ธ.ค. 2555, 09:47 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสี 2555 124.8 KB 349
21 ธ.ค. 2555, 09:41 ตัวอย่างเอกสารคู่มือฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1.62 MB 408