ไม่พบกิจกรรม
update tbsetting set setting_view_today='67' where school_id ='33100548'