โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

คณะกรรมการสถานศึกษา


นายทองซุ่น สุรวิทย์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายสง่า จันทรัตน์
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้รฐาน

นายปกครอง พิมพันธ์
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายประวัติ ป้องเศร้า
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสนั่น จันทรัตน์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายรักษ์ สุรวิทย์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสำเร็จ ป้องเศร้า
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายทองเป็น ชาลี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายทองพูล ชราศรี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอรรถพล สุรวิทย์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลวงปู่ลุน ขันติธโร
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูโกวิท วงศานุวัตร
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน