เว็บไซต์คณะครู

นายทำนุ ชาภักดี
ครู

หมวดหมู่เนื้อหา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นายทำนุ ชาภักดี

หน้าแรก ::

Teachniquecian.com

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2 เม.ย. 2558

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('blog','weblogs','ec2-3-226-243-226.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-15','2019','12','33100548');