เว็บไซต์คณะครู

นางพิชญา โพธิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

หมวดหมู่เนื้อหา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นางพิชญา โพธิวัฒน์

หน้าแรก ::

ข้อสอบออนไลน์ครูทัย

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา
แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา
2 เม.ย. 2558

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('blog','weblogs','ec2-3-226-243-226.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-15','2019','12','33100548');