โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

เว็บไซต์คณะครู

นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์

หน้าแรก ::

แบบทดสอบออนไลน์ ครูพัชรินทร์

แบบทดสอบเรื่องการรักษาดุลยภาพของเซลล์
แบบทดสอบเรื่องการรักษาดุลยภาพของเซลล์
2 เม.ย. 2558

แบบทดสอบเรื่องการรักษาดุลยภาพของเซลล์