เว็บไซต์คณะครู

นายวุฒิไกร โพธิ์งาม
ครู

หมวดหมู่เนื้อหา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นายวุฒิไกร โพธิ์งาม

หน้าแรก ::

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือครูที่ปรึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ปีการศึกษา 2558
คู่มือครูที่ปรึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
13 มี.ค. 2558

คู่มือครูที่ปรึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
ชื่อไฟล์เอกสาร ขนาดของไฟล์ n/a
ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ปีการศึกษา 2558
ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
13 มี.ค. 2558

ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
ชื่อไฟล์เอกสาร ขนาดของไฟล์ n/a

สื่อการสอน

สื่อการสอนวุฒิไกร

ข้อสอบออนไลน์
ข้อสอบออนไลน์
3 เม.ย. 2558

ข้อสอบออนไลน์

ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('blog','weblogs','ec2-54-226-102-115.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-06-18','2019','06','33100548');