โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

เว็บไซต์คณะครู

นางสาวประไพศรี พุฒพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นางสาวประไพศรี พุฒพวง

หน้าแรก ::

แบบทดสอบออน์ไลน์ ครูประไพศรี

แบบทดสอบ O-NET เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องจำนวนจริง
แบบทดสอบ O-NET เรื่องจำนวนจริง
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องจำนวนจริง
ข้อสอบ O-NET เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ข้อสอบ O-NET เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
16 พ.ค. 2558

ข้อสอบ O-NET เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องการให้เหตุผล
แบบทดสอบ O-NET เรื่องการให้เหตุผล
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องการให้เหตุผล
แบบทดสอบ O-NET เรื่องเซต
แบบทดสอบ O-NET เรื่องเซต
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องเซต
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
แบบทดสอบเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
3 เม.ย. 2558

แบบทดสอบเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
แบบทดสอบเรื่องสมาชิกของเซต
แบบทดสอบเรื่องสมาชิกของเซต
3 เม.ย. 2558

แบบทดสอบเรื่องสมาชิกของเซต
แนวข้อสอบ O-NET เรื่องลำดับและอนุกรม
แนวข้อสอบ O-NET เรื่องลำดับและอนุกรม
3 เม.ย. 2558

แนวข้อสอบ O-NET เรื่องลำดับและอนุกรม