เว็บไซต์คณะครู

นางสาวประไพศรี พุฒพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ

หมวดหมู่เนื้อหา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นางสาวประไพศรี พุฒพวง

หน้าแรก ::

แบบทดสอบออน์ไลน์ ครูประไพศรี

แบบทดสอบ O-NET เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องจำนวนจริง
แบบทดสอบ O-NET เรื่องจำนวนจริง
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องจำนวนจริง
ข้อสอบ O-NET เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ข้อสอบ O-NET เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
16 พ.ค. 2558

ข้อสอบ O-NET เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องการให้เหตุผล
แบบทดสอบ O-NET เรื่องการให้เหตุผล
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องการให้เหตุผล
แบบทดสอบ O-NET เรื่องเซต
แบบทดสอบ O-NET เรื่องเซต
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องเซต
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
16 พ.ค. 2558

แบบทดสอบ O-NET เรื่องสถิติ
แบบทดสอบเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
แบบทดสอบเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
3 เม.ย. 2558

แบบทดสอบเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
แบบทดสอบเรื่องสมาชิกของเซต
แบบทดสอบเรื่องสมาชิกของเซต
3 เม.ย. 2558

แบบทดสอบเรื่องสมาชิกของเซต
แนวข้อสอบ O-NET เรื่องลำดับและอนุกรม
แนวข้อสอบ O-NET เรื่องลำดับและอนุกรม
3 เม.ย. 2558

แนวข้อสอบ O-NET เรื่องลำดับและอนุกรม
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('blog','weblogs','ec2-3-226-243-226.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-15','2019','12','33100548');