เว็บไซต์คณะครู

นายอำนวย ประเสริฐศรี
พนักงานราชการ

หมวดหมู่เนื้อหา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นายอำนวย ประเสริฐศรี

หน้าแรก ::

สื่อการเรียนการสอน ม.1

ฝึกพิมพ์
ฝึกพิมพ์
29 มิ.ย. 2558

ฝึกพิมพ์
รายวิชาไมโครซอฟต์ Excel
รายวิชาไมโครซอฟต์ Excel
28 ต.ค. 2557

รายวิชาไมโครซอฟต์ Excel
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
28 ต.ค. 2557

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการสมัคร E-mail
วิธีการสมัคร E-mail
28 ต.ค. 2557

วิธีการสมัคร E-mail

สื่อการเรียนการสอน ม.2

สื่อการเรียนการสอน ม.3

สื่อการเรียนการสอน ม.4

การตัดต่อ ตอนที่1
การตัดต่อ ตอนที่1
28 ต.ค. 2557

การตัดต่อ ตอนที่1

สื่อการเรียนการสอน ม.5

สื่อการเรียนการสอน ม.6

ประกาศผลการเรียน

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('blog','weblogs','ec2-3-226-243-226.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-15','2019','12','33100548');