โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี
 
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวทิพย์สุดา สุรวิทย์(เบล)
ผู้เข้าชม 97
ปีที่จบ: 2556 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 56/1 ม.3 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0823208779
อีเมล์: Bellyoy2009@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ไพลิน สุรวิทย์(แอน)
ผู้เข้าชม 106
ปีที่จบ: 2556 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 17/1 ม.5 บ.หนองไฮ ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 088-1013961
อีเมล์: Phailin.sura56@sskru.ac.th.
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวสมฤดี แก้วลอย(เปลว)
ผู้เข้าชม 105
ปีที่จบ: 2538 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 46/9 ม.2 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ:
อีเมล์: Somrudeekaewloy@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์(ต้น)
ผู้เข้าชม 90
ปีที่จบ: 2548 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 5
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 270/75 ม.8 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0894237303
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: จิราพร ปทุมมี(นุ่น)
ผู้เข้าชม 88
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 111 หมู่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0652367987
อีเมล์: jira06@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: น.ส.สุพัตรา. ชราศรี(สาว)
ผู้เข้าชม 88
ปีที่จบ: 2556 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 29/5 ม.1 ต.อิปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0975950521
อีเมล์: Ssawss0903@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: อิไต(อิไตโย)
ผู้เข้าชม 95
ปีที่จบ: 2560 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: ต.หนองไฮ
เบอร์มือถือ: 191
อีเมล์: itai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ส.ท.ทัศพร วราพุฒ(ทัศ)
ผู้เข้าชม 100
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 9
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 74/10 ต.อิปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0643107873
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์(ต้น)
ผู้เข้าชม 93
ปีที่จบ: 0 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: เบญจวรรณ ไชยวัฒน์(เจี๊ยบ)
ผู้เข้าชม 90
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 69/1 หมู่ 4 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ทวีชัย อุ่นอ่อน(ต้อ)
ผู้เข้าชม 90
ปีที่จบ: 0 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 14หมู่4 บ.หนองน้ำเต้า ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0881264421
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริปี(ติงลี่)
ผู้เข้าชม 89
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 898/4-5 ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
เบอร์มือถือ: 082-752-7674
อีเมล์: Saksit.siripee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นาย ศักดา ชาลี(แม็ก)
ผู้เข้าชม 188
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 74/6 หมู่4 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0853082306
อีเมล์: maxmax651@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวอรวรรณ เวียงคำ(เบ้นซ์)
ผู้เข้าชม 249
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 366/24 ม.5 (ซอย11)ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์มือถือ: 0857794527
อีเมล์: arawan14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายณัฐวุฒิ พิพันธ์(เจ๊ค)
ผู้เข้าชม 203
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 6/1 บ้าอีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 082-8728341
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: สุจิตรา(สุรวิทย์)
ผู้เข้าชม 213
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 73/8 ถ อิสรภาพ เเขวง หิรัญรูจี เขต ธนบุรี ก.ท.ม 10600
เบอร์มือถือ: 0994730828
อีเมล์: sujitta---@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: วรรณิศา อินสวน(หน่อย)
ผู้เข้าชม 188
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 42/1 หมู่1 บ้านอีปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0908355330
อีเมล์: nioy2904@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นฤมล สุรวิทย์(เนย)
ผู้เข้าชม 192
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 69 ม.1 บ.อีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0880425046
อีเมล์: noonaey2123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ชนากานต์ ชารีพันธ์(ปอ)
ผู้เข้าชม 201
ปีที่จบ: 2539 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 6/2 หมู่ 2 บ.โนนสวน ต. เมืองน้อย อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ 33138
เบอร์มือถือ: 0935087414
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: วนาพร กังวาลสงค์(เล็กกี้)
ผู้เข้าชม 197
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 25/3 ม.5 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0804768071
อีเมล์: lekky25392539@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('alumni','weblogs','ec2-34-204-169-76.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-25','2019','08','33100548');