โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี
 
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวผ่องพรรณ สุรวิทย์(สา)
ผู้เข้าชม 278
ปีที่จบ: 2561 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 18
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 64/1 ม.4 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: -
อีเมล์: -
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: สิริวิมล ป้องเศร้า(โย)
ผู้เข้าชม 269
ปีที่จบ: 2561 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 18
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 105/1 ม.4 บ้านทุ่งมั่ง ตำบลอิปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0935219463
อีเมล์: Siriwimon9463@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: น.ส อรุณรัตน์ วราบุตร(ปู)
ผู้เข้าชม 271
ปีที่จบ: 2561 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 18
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: บ้านเลขที่2 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เบอร์มือถือ: 0621932560
อีเมล์: aroonratpu232@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวภรณ์ระวี สกุลนามรัตน์(เกล้า)
ผู้เข้าชม 301
ปีที่จบ: 2561 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 18
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: ชื่อนางสาวภรณ์ระวี สกุลนามรัตน์ บ้านเลขที่199 หมู่5 หอมณีเพชรรัตน์ บ้านศรีไค ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เบอร์มือถือ: -
อีเมล์: Perhaps. 502@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: เสกสรรค์ สิมณี(ไก่)
ผู้เข้าชม 279
ปีที่จบ: 2561 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 18
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 20/93ม.3​ ร่วมส่องแสง​ ต.สามเมือง​ อ.ลาดบัวหลวง​ จ.พระนครศรีอยุธยา​ 13230 บ้านสุขอนันต์​ ห้อง4
เบอร์มือถือ: 0931514006
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาววรินทร บุญลา(กะปุก)
ผู้เข้าชม 290
ปีที่จบ: 2561 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 18
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 41หมู่8 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ33190
เบอร์มือถือ:
อีเมล์: Warinthornkp29@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายภานุเดช ศรีโสดา(บอม)
ผู้เข้าชม 275
ปีที่จบ: 2562 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 18
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ: 0619742105
อีเมล์: aon.33190@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวทิพย์สุดา สุรวิทย์(เบล)
ผู้เข้าชม 391
ปีที่จบ: 2556 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 56/1 ม.3 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0823208779
อีเมล์: Bellyoy2009@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ไพลิน สุรวิทย์(แอน)
ผู้เข้าชม 445
ปีที่จบ: 2556 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 17/1 ม.5 บ.หนองไฮ ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 088-1013961
อีเมล์: Phailin.sura56@sskru.ac.th.
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวสมฤดี แก้วลอย(เปลว)
ผู้เข้าชม 466
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 46/9 ม.2 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ:
อีเมล์: Somrudeekaewloy@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์(ต้น)
ผู้เข้าชม 507
ปีที่จบ: 2548 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 5
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 270/75 ม.8 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0894237303
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: จิราพร ปทุมมี(นุ่น)
ผู้เข้าชม 382
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 111 หมู่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0652367987
อีเมล์: jira06@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: น.ส.สุพัตรา. ชราศรี(สาว)
ผู้เข้าชม 437
ปีที่จบ: 2556 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 29/5 ม.1 ต.อิปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เบอร์มือถือ: 0975950521
อีเมล์: Ssawss0903@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: อิไต(อิไตโย)
ผู้เข้าชม 391
ปีที่จบ: 2560 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: ต.หนองไฮ
เบอร์มือถือ: 191
อีเมล์: itai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ส.ท.ทัศพร วราพุฒ(ทัศ)
ผู้เข้าชม 404
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 9
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 74/10 ต.อิปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0643107873
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์(ต้น)
ผู้เข้าชม 403
ปีที่จบ: 0 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: เบญจวรรณ ไชยวัฒน์(เจี๊ยบ)
ผู้เข้าชม 418
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 69/1 หมู่ 4 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ทวีชัย อุ่นอ่อน(ต้อ)
ผู้เข้าชม 405
ปีที่จบ: 0 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 14หมู่4 บ.หนองน้ำเต้า ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0881264421
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริปี(ติงลี่)
ผู้เข้าชม 407
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 12
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 898/4-5 ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
เบอร์มือถือ: 082-752-7674
อีเมล์: Saksit.siripee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นาย ศักดา ชาลี(แม็ก)
ผู้เข้าชม 494
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 13
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 74/6 หมู่4 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ: 0853082306
อีเมล์: maxmax651@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม: