โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเช้ากับพิธีพระราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว