โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยลีกครั้งที่2

โรงเรียนประสานมิตรวิทยาได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยลีกครั้งที่2 ขึ้นเพื่อเป็นการฝึกให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ซึ่งตอนนี้การประกวดกำลังเข้มข้นเข้าทุกทีทุกระดับชั้นมีความตั้งใจเก่งมากเด็กๆ