โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา นำโดยคณะครู ได้นำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียน ไหว้พระ ฟังเทศน์ ณ วัดบ้านอีปาด เนื่องในวันมาฆบูชา