โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนอเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และสหวิทยาเขตกันทรารมย์ มีพันจ่าตรี ดร.พิสิฐ  รักพรม เป็นประธาน และมีนายนริศ  อัมภรัตน์ ประธานสหวิทยาเขตกันทรารมย์ ร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย