โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานแนะแนวโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นักเรียนใช้ประกอบการตัดสินใจ เริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านอีปาด บ้านโนนฯ บ้านทุ่งทั่ง และบ้านหนองไฮ ขอขอบพระคุณคุณครูจากทุกโรงเรียนที่ได้ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดี อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง เราชาว ป.ส.ว. รอต้อนรับกาสะลองช่อใหม่อยู่นะคะ