โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้นำครู นักเรียน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ ณ ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');