โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้นำครู นักเรียน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ ณ ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย
update tbsetting set setting_view_today='35' where school_id ='33100548'