โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

การแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โดยงานแนะแนว ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนน้องใหม่อย่าง โรงเรียนบ้านพันลำ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครูอาจารย์ และนักเรียน ในครั้งนี้ได้นำแนวนโยบายของท่านผู้อำนวยการบุรินทร์ สุดใจ ตลอดจนข้อมูลการรับสมัครไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบ  คณะครูและรุ่นพี่ชาวประสานมิตริวิทยา กำลังรอต้อนรับนักเรียนอยู่ มาเป็นกาสะลองช่อน้อยๆช่อใหม่กับเรากันเยอะๆ รั้วขาวฟ้าเหลืองยินดีต้อนรับ
update tbsetting set setting_view_today='31' where school_id ='33100548'