โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ภาพกิจกรรม

การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBECQA)

การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
( จำนวน 10 รููป / ดู 10 ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4
( จำนวน 5 รููป / ดู 11 ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
( จำนวน 6 รููป / ดู 136 ครั้ง )

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยลีกครั้งที่2

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยลีกครั้งที่2
( จำนวน 11 รููป / ดู 144 ครั้ง )

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา
( จำนวน 7 รููป / ดู 143 ครั้ง )

รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา

รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา
( จำนวน 8 รููป / ดู 141 ครั้ง )

กาสะลองเกมส์ ปีการศึกษา 2563

กาสะลองเกมส์ ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 9 รููป / ดู 158 ครั้ง )

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
( จำนวน 8 รููป / ดู 127 ครั้ง )

โครงการค่ายดาราศาสตร์

โครงการค่ายดาราศาสตร์
( จำนวน 6 รููป / ดู 137 ครั้ง )

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
( จำนวน 13 รููป / ดู 297 ครั้ง )

นำเสนอผลงานจากรายวิชาโครงงานและการศึกษาค้นคว้าอิสระ

นำเสนอผลงานจากรายวิชาโครงงานและการศึกษาค้นคว้าอิสระ
( จำนวน 8 รููป / ดู 276 ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
( จำนวน 11 รููป / ดู 257 ครั้ง )

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 8 รููป / ดู 262 ครั้ง )

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 3 รููป / ดู 352 ครั้ง )

พิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา

พิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา
( จำนวน 11 รููป / ดู 385 ครั้ง )

ร่วมบริจาคโลหิต  ให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ
( จำนวน 8 รููป / ดู 363 ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
( จำนวน 12 รููป / ดู 375 ครั้ง )

การแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 12 รููป / ดู 387 ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
( จำนวน 21 รููป / ดู 1,272 ครั้ง )

เวียนเทียนและถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านอีปาด

เวียนเทียนและถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านอีปาด
( จำนวน 6 รููป / ดู 371 ครั้ง )